expertise

Goede architecten zijn vaak deskundig door ervaring en dat in een vrij  breed veld van expertise. Om die reden zijn wij uitstekende adviseurs.

Alle eigenaars / gebruikers / beheerders / aanstaande kopers / verhuurders van gebouwen zijn welkom met hun vragen in verband met de architectuur, de bouwkunde, een schade & het onderhoud van en aan hun patrimonium.

De doorlichtingen zijn beknopt of diepgaand, maar altijd op maat van de situatie (urgentie) en de budgettaire mogelijkheden van de aanvrager.

Erelonen voor klassieke architectuuropdrachten (ontwerp tot realisatie) worden bepaald op basis van de aanbevelingen van de Orde van Architecten (Deontologische Norm n° 2).

Vergoedingen voor adviezen worden in principe bepaald in regie (aan uurtarief) afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. 

Elke offerte wordt op maat gemaakt. Dat kan na bezoek ter plaatse besproken worden en ook opgevat worden als onderdeel van een grotere opdracht.

Uitzonderingen daarop (vergoedingen aan vaste prijs) zijn mogelijk. Eenmalig en vrijblijvend bezoek in situ dat niet langer duurt dan 60 minuten aan een forfait van €211,75 incl. 21% BTW, exclusief kosten voor verplaatsingen en bijkomende besprekingen. Beknopt schriftelijk rapport na inspectie in situ en of beknopte offerte aan forfaitaire prijs van €211.75 incl. 21 % BTW, excl. andere kosten zoals opzoekingen of drukwerken.

Voor de grotere gebouwen en gebouwengroepen – zij het voor wonen, werken of productie – kan U best een afspraak maken en komen wij graag bij U een presentatie geven met de toelichting van onze plannen van aanpak. Op basis van die eerste kennisname maken wij een offerte op maat van de behoefte op.

Contacteer ons voor meer op

0475 520 201  

info@architectenatelier-wouters.be