architectuur

‘De architectuur is de fijne kunst van het vinden van een geschikte vorm voor de ruimte waarin het leven plaatsheeft, als de vertaling van een doordacht programma van eisen.’

‘Ruimte geven aan Functie; Vorm geven aan Ruimte; Behoeften vertalen in Ruimte; Vorm als uitdrukking van Ruimte & functie.’

U kan terecht met al Uw vragen in verband met:

De klassieke taken van de architect

 • Het ontwerp als vertaling van een programma van eisen,
 • De evaluatie van ontwerpen van derden (second opinion),
 • De opmaak & de analyse van programma’s van eisen,
 • Het bepalen van bouwbudgetten (idem voor verbouw/renovatie),
 • De opmaak van plannen van de bestaande toestand (opmetingen),
 • De opmaak van plaatsbeschrijvingen & staten van bevinding,
 • De realisatie van gebouwen van ‘a’ tot ‘z’.

Bijkomende bevoegdheden van de architect

 • De analyse & optimalisering van het ruimtegebruik zowel in het domein van de Space-Planning (1) als voor Locatie Scouting (2),
 • De evaluatie van de bouwkundige welstand van gebouwen (staat van onderhoud, onderhoudsplan, onderhoudsbudget),
 • Bijstand bij oplevering van nieuwbouw (privatieve & gemene delen),
 • De evaluatie van Post Interventie Dossiers,
 • De opmaak van As Built plannen (nazicht & aanpassingen),
 • De waardebepaling & de begeleiding van vastgoedontwikkelingen,
 • Begeleiding van leken bij het onderzoek van de stedenbouwkundige voorschriften.

Voor erelonen en vergoeding verwijzen wij naar de Home pagina onder de titel ‘expertise’.

(1): Space-planning 

a: definitie van werkplekken in termen van m² gebruik maar ook in termen van de samenstellende elementen (meubilair),

b: analyses van verhoudingen tussen netto nuttige ruimten en bruto beschikbare ruimten,

c: analyse van de verhouding tussen de gediende en de dienende ruimten (werkvloer versus circulatie, sanitair, technieken, archief/berging, gebouwstructuur, … ).

(2): Locatie Scouting

De zoektocht naar nieuwe locaties/gebouwen voor een bepaalde gebruiker en zijn activiteiten of bestaande functie en dat voor zowel residentieel, kantoor als productiegebouwen.

De analyse van het aanbod aan ruimte die in aanmerking komt voor uitbreiding of relocatie van bedrijven of activiteiten.

 

Presentatie schetsen/sfeerbeelden integratie oud & nieuw