bouwkunde

‘Er is geen Architectuur zonder basis kennis van de Bouwkunde, zij verhouden zich tot elkaar zoals het gebouw tot zijn fundament.’

‘Waar in Architectuur de kwaliteit van de ruimte en de vorm voorop staan gaat het in de Bouwkunde om de kwaliteit van het gebouw in termen van duurzaamheid en weerstand tegen de tand des tijds.’

Respect voor mens & milieu (natuur) wil zeggen dat de vervuilende aspecten van het bouwen ook aandacht verdienen. de principes van het circulaire bouwen worden afgewogen tegen de intentie om te bouwen voor de eeuwigheid‘.

Wij adviseren U in allerlei problematieken in de bouwkunde:

  • De analyse van de welstand van gebouwen en bouwdelen (onderhoudsnood),
  • De analyse van schade en schadeoorzaak (niet destructief onderzoek),
  • De begeleiding bij de uitvoering van destructieve onderzoeken,
  • Het bepalen van de schadeomvang (opmaak inventaris van schade),
  • De opmaak begroting/raming van noodzakelijk budget voor herstellingen,
  • De opmaak van een plan van aanpak voor herstel- en verbouwingswerken,
  • De begeleiding bij uitvoering van herstel- & verbouwingswerken.

De Architectuur steunt op de Bouwkunde zoals in de wereld van mode & confectie de naden van een kledingstuk niet alleen de kwaliteit maar ook de elegantie van de snit bepalen.

Elk bouwkundig detail gaat over het samenvoegen van materialen en heeft daardoor een sterke bouwkundige exponent en die is op zijn beurt de uitdrukking en de articulatie van de vormgeving die in deze als ‘architectuur’ wordt aangeduid.

Schade & sleet effectief bestrijden met regelmatig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.

Uit een ruime ervaring is gebleken dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de levensduur van een gebouw en zijn onderdelen en de regelmaat en kwaliteit van het onderhoud dat besteed wordt aan dat gebouw en zijn onderdelen.

Uiteraard begint het op de tekentafel bij de keuze van materialen en hun samenvoegingen door de architect/ontwerper, waar in belangrijke mate de levensduur van een gebouw wordt bepaald.

Op zijn beurt zal de aannemer/uitvoerder door zijn zorg en vakmanschap de effectiviteit van de theoretische levensduur beïnvloeden.

Na de oplevering van de bouwwerken (en dus bij de feitelijke ingebruikname van het gebouw) wordt de levensduur verlengd of ten minste tot de maximale limieten van het bouwmateriaal gebracht door regelmatig kwalitatief onderhoud te laten voeren.

Het Onderhoudsboekje bevat de sleutel tot de kennis van goed onderhoud. Dat is terug te vinden in elk met ernst opgemaakt Post Interventie Dossier.

Voor erelonen en vergoeding verwijzen wij naar de Home pagina onder de titel ‘expertise’.

Contacteer ons voor meer op

0475 520 201  

info@architectenatelier-wouters.be